Adi Badri

Adi Badri(1 Trip)

Alarnath Temple
Anant Vasudev Temple
Ayodhya

Ayodhya(2 Trips)

Barsana

Barsana(2 Trips)

Bherav Ghati

Bherav Ghati(1 Trip)

Bhet Dwarka

Bhet Dwarka(1 Trip)

Bhubaneshwar

Bhubaneshwar(1 Trip)

Bodhgaya

Bodhgaya(1 Trip)

Chardham

Chardham(2 Trips)

Chennai

Chennai(1 Trip)

Chitrakoot

Chitrakoot(2 Trips)

Dwarka

Dwarka(1 Trip)

Gangasagar

Gangasagar(1 Trip)

Gaya

Gaya(1 Trip)

Gokul

Gokul(2 Trips)

Gomti River

Gomti River(1 Trip)

Gopi Talav

Gopi Talav(1 Trip)

Govardhan

Govardhan(2 Trips)

Gupt Kashi

Gupt Kashi(1 Trip)

Haridwar

Haridwar(1 Trip)

Jagannath Puri
Jambavant Gufa
Jomsom

Jomsom(1 Trip)

Joshi Math

Joshi Math(1 Trip)

Kamyavan

Kamyavan(1 Trip)

Kanchipuram

Kanchipuram(1 Trip)

Kashi

Kashi(1 Trip)

Kathmandu

Kathmandu(1 Trip)

lingraj Temple
London

London(1 Trip)

Lucknow

Lucknow(1 Trip)

Madurai

Madurai(1 Trip)

Mahavan

Mahavan(1 Trip)

Mana Village

Mana Village(1 Trip)

Mathura

Mathura(2 Trips)

Mayapur

Mayapur(1 Trip)

Mool Dwarka

Mool Dwarka(1 Trip)

Muktinath

Muktinath(1 Trip)

Nageshwar Mahadev
Naimisharanya

Naimisharanya(2 Trips)

Nandgaon

Nandgaon(2 Trips)

Narsimha Mandir
Panch Prayag

Panch Prayag(1 Trip)

Patna

Patna(1 Trip)

Pokhara

Pokhara(1 Trip)

Porbandar

Porbandar(1 Trip)

Prayagraj

Prayagraj(2 Trips)

Rameshwaram

Rameshwaram(1 Trip)

Remuna

Remuna(1 Trip)

Rishikesh

Rishikesh(1 Trip)

Rukmani Mandir
Sakshi Gopal

Sakshi Gopal(1 Trip)

Saraswati Udgam
Sita Samhita Sthal
Somnath Temple
Srirangam

Srirangam(1 Trip)

Triveni Sangam
Triyugi Narayan
Uttarkashi

Uttarkashi(1 Trip)

Varanasi

Varanasi(2 Trips)

Vindhyavasini
Vishnu Prayag
Vrindavan

Vrindavan(2 Trips)

Vyas Gufa

Vyas Gufa(1 Trip)